Mittetulundusühing Musica Sacra on heategevuslikult avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille eesmärgiks on aidata kaasa kristliku kultuuri ja vaimuliku muusika viljelemisele, arendamisele ja levikule kasumit mittetaotleval viisil. Nende eesmärkide saavutamiseks ühing korraldab seminare, konverentse, kontserte, festivale, konkursse; annab välja kirjandust, raamatuid, voldikuid, noote, helisalvestisi jm; korraldab, tellib ja avalikustab ajaloolisi uurimusi kristlikust kultuurist; teeb koostööd teiste sarnaste eesmärkidega ühendustega.

Liikmeks võib astuda igaüks, kes soovib kaasa aidata eespoolnimetatud eesmärkide saavutamisele ning on nõus ühingu põhikirjaga. Liikmemaks on 10.- eurot aastas. Huvi korral pöörduge tegevjuhi Tuuliki Jürjo poole.